دوشنبه 13 مرداد 1399
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 2 آذر 1394
 1. هفته دوم از هفتمین دوره جامع اندو با موفقیت برگزار گردید.
 2. برگزاری هفته دوم دوره جامع اندو
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 3 آذر 1394
 1. بازآموزی مدون جراحی (4)
 2. بازآموزی مدون جراحی (3)
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 4 آذر 1394
 1. آموزش اورژانس های مطب دندانپزشکی
 2. برگزاری هفته چهارم از هشتمین دوره زیبایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 8 آذر 1394
 1. گزارش برگزاری دومین هفته از سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت
 2. دومین هفته از سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت در روزهای 21 و 22 آبان ماه برگزار شد.
 3. سومین هفته از سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت در روزهای 5 و 6 آذرماه برگزار شد.
 4. گزارش هفته سوم سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت
اخبار مر بوط به روز سه شنبه 10 آذر 1394
 1. هفتمین دوره جامع اندو با موفقیت به اتمام رسید.
 2. هفته آخر هفتمین دوره جامع اندو
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 15 آذر 1394
 1. برگزاری هفته پنجم از هشتمین دوره جامع زیبایی
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 16 آذر 1394
 1. هفته پنجم از هشتمین دوره جامع زیبایی با حضور دکتر علی امامقلی پور برگزار گردید.
اخبار مر بوط به روز چهارشنبه 18 آذر 1394
 1. هفته چهارم ایمپلنت، 12 و 13 آذر ماه نقطه عطفی در آموزش کار ایمپلنت بوده است.
 2. برگزاری هفته چهارم از سیزدهمین دوره جامع ایمپلنت
اخبار مر بوط به روز پنجشنبه 19 آذر 1394
 1. برگزاری بازآموزی مدون پریو(2و1) در استان خوزستان (اهواز)
 2. برگزاری بازآموزی مدون پریو(2و1) در استان خوزستان (اهواز)
 3. بازآموزی مدون پریو (2 و 1) پنجشنبه و جمعه مورخ 26 و 27 آذرماه در استان خوزستان (اهواز) برگزار می گردد.
 4. برگزاری جلسه شورای مشاوران اجرایی انجمن دندانپزشکان عمومی ایران
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 22 آذر 1394
 1. دوره جامع اندو در اهواز
 2. اولین دوره جامع اندو در اهواز
اخبار مر بوط به روز یکشنبه 29 آذر 1394
 1. جلسه بزرگ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مورخ 27 آذر 1394 با موفقیت برگزار شد.
اخبار مر بوط به روز دوشنبه 30 آذر 1394
 1. برگزاری بازآموزی مدون اندو(3)
 2. برگزاری بازآموزی مدون ترمیمی (4)
 3. جلسه بزرگ انجمن دندانپزشکان عمومی ایران مورخ 27 آذر 1394 با موفقیت برگزار شد.